Στην εταιρεία “My New Way Of Life” η προστασία της απορρήτου και η διαφύλαξη των προσωπικών σας δεδομένων αποτελούν ύψιστη προτεραιότητα. Αναγνωρίζουμε τη σημασία των πληροφοριών που μας παρέχετε και δεσμευόμαστε να διαχειριζόμαστε αυτές τις πληροφορίες με τον πλέον ασφαλή και διαφανή τρόπο. Στο πλαίσιο αυτό, σας παρέχουμε την παρακάτω πολιτική απορρήτου προκειμένου να σας ενημερώσουμε για το πώς συλλέγουμε, χρησιμοποιούμε και προστατεύουμε τα προσωπικά σας δεδομένα.

 

  1. Συλλογή και Χρήση Πληροφοριών: Συλλέγουμε προσωπικές πληροφορίες μόνο όταν τις παρέχετε εθελοντικά μέσω της ιστοσελίδας μας ή άλλων επικοινωνιακών μέσων. Οι πληροφορίες αυτές χρησιμοποιούνται μόνο για τον σκοπό για τον οποίο παρέχονται και σύμφωνα με το νόμο.
  2. Πρόσβαση σε Πληροφορίες: Επιβεβαιώνουμε ότι οι πληροφορίες που μας παρέχετε διατηρούνται ασφαλείς και προσπαθούμε να περιορίσουμε την πρόσβαση σε αυτές μόνο στους αναγκαίους εργαζόμενους της εταιρείας που ασχολούνται με τον σχετικό έργο.
  3. Ασφάλεια Δεδομένων: Εφαρμόζουμε τεχνικά και οργανωτικά μέτρα για την προστασία των προσωπικών σας δεδομένων από απώλεια, κατάχρηση, πρόσβαση ή αποκάλυψη.
  4. Διαχείριση Δεδομένων: Οι προσωπικές πληροφορίες που συλλέγουμε διατηρούνται μόνο για το χρονικό διάστημα που απαιτείται για την εκτέλεση του σκοπού για τον οποίο συλλέγονται. Μετά την ολοκλήρωση αυτού του σκοπού, διαγράφονται από τα αρχεία μας.
  5. Κοινοποίηση Δεδομένων: Δεν κοινοποιούμε τις προσωπικές σας πληροφορίες σε τρίτους χωρίς τη σύμφωνη γραπτή σας άδεια, εκτός αν απαιτείται από τον νόμο.
  6. Τροποποιήσεις στην Πολιτική Απορρήτου: Διατηρούμε το δικαίωμα να τροποποιήσουμε αυτήν την πολιτική απορρήτου, και οι αλλαγές θα αναρτώνται στην ιστοσελίδα μας. Σας συνιστούμε να ελέγχετε τακτικά την πολιτική απορρήτου μας για ενημέρωση.
  7. Επικοινωνία: Για οποιεσδήποτε ερωτήσεις ή ανησυχίες σχετικά με την πολιτική απορρήτου μας, παρακαλούμε επικοινωνήστε μαζί μας μέσω των στοιχείων επικοινωνίας που παρέχονται στην ιστοσελίδα μας.