Το Πευκοανθόμελο είναι ένα μείγμα αποτελούμενο από 70-80% πεύκο και 30-20% ανθέων του βουνού (ακονιζιά,...
Tο πευκόμελο είναι μέλι υψηλής θρεπτικής αξίας και αυτό οφείλεται κυρίως στο μεγάλο αριθμό διαφορετικών...