Το Πευκοανθόμελο είναι ένα μείγμα αποτελούμενο από 70-80% πεύκο και 30-20% ανθέων του βουνού (ακονιζιά,...
Το Ανθόμελο προέρχεται από τη συμπύκνωση του κάμπου   Ηλίανθος Βαμβάκι Τριφύλλι   Αποτελεί έναν...