Η γλυκοπατάτα, ανήκει στην οικογένεια των περιπλοκοειδών και κατάγεται από τη Νότια Αμερική. Σύμφωνα με...