Ο αστεροειδής γλυκάνισος είναι ένα μεσαίου μεγέθους αυτόχθονο αειθαλές δέντρο, με καταγωγή από το βορειοανατολικό...