Είναι κάποιες μέρες που ο χρόνος περνάει βασανιστικά αργά. Σε δύσκολες καταστάσεις ή όταν περιμένουμε...
Όταν βάζουμε ένα στόχο σε κάθε επίπεδο (οικογένεια, υγεία, εργασία, κτλ) αυτόματα σημαίνει ότι δεσμευόμαστε...
Η Υγεία θεωρείται το βασικότερο αγαθό από όλους τους ανθρώπους.
Το μοντέλο της σημερινής εποχής θέλει τον άνθρωπο να τρέχει με μεγάλες ταχύτητες για τις επαγγελματικές...